garlic1643
Hvidløg Estisk rød, dyrket af Søren, Anne and Kirsten

Vi er nogle frøsamlere der helt privat har lavet vores lille hvidløskonkurrence. Hvem dyrker det største hvidløg? Det viste sig at være meget interessant, for vi kom jo også til at tale om hvordan vi dyrker dem, og hvordan vores lokale jordbund påvirker resultatet.

garlic1642
Inchelium Red, dyrket af Anne, Søren and Kirsten

Efter disse to billeder kan jeg offentliggøre resultatet:
Kirsten er klart vinder af vores lille konkurrence – tillykke 🙂

Estisk rød er som sædvanligt er stort hvidløg med få store fed. Hver løg er tungt, fordi det er så kompakt. Hvis man spiser meget hvidløg er der intet bedre hvidløg til danske haver. Det har store fed der er lette at pille, det smager stærkt og det holder længe. Jeg ved at nogle har spist af deres høst så sent som starten af juni. Se også Karna Majs Estisk rød. Estisk rød er et slangehvidløg der tilhører gruppen “Marbled Purple Stripe”.

Inchelium Red har vi nu dyrket to år. Den bliver ikke så stor som sidste år, og der er nu mange mindre hvidløg imellem. Men de største er stadig store. Måske kan den efterhånden stabiliseres med store hvidløg, og uden for mange små imellem. Inchelium Red er et flettehvidløg der tilhører gruppen “Artichoke”.

DSCN1645
Anne i hendes nyttehave

Hvad er Kirstens hemmelighed?
Hun har en sandet jord tæt ved en å. Annes jord er den samme et lille stenkast derfra. De har hele sommeren vand i undergrunden, indenfor planternes rækkevidde, når først de har ordentligt fat. Kirsten graver også masser af kompost dybt i jorden. Det gør hendes jord let og næringsrig, fyldt med mikroorganismer, der kan virke som forlængere af hvidløgenes ret korte rødder. Hun tilsætter også lidt kalk og træaske. Hvidløg er taknemmelige for at blive kælet om på denne måde.
Anne arbejder også på at forbedre hendes sandjord. Hvem ved, om nogle år skal Anne og Kirsten måske dele førstepladsen?

Hvorfor gør jeg (Søren) så ikke som Kirsten?
Min jord er tung lerjord. Hvis jeg graver så dybt får jeg pakket organisk materiale lufttæt. Det sætter gang i en forrådnelse, der kan hæmme planternes vækst, i stedet for at formulde og berige jorden. Tålmodighed er hvad min jord kræver. Tålmodighed til at lade regnormene gøre arbejdet med at forbedre jorden. Derfor tilfører jeg kompost, hestegødning og planterester på jordoverfladen og lader regnormene hente det ned i deres gange. De er eksperter i at trække det ned i rette dybde. Efterhånden bliver muldlaget tykkere. Allerede nu ser jeg resultater. Trods tørken har jorden i mit hvidløgsbed ikke slået sprækker langs rækkerne, og muldlaget er nu et helt spadestik dybt. i det meste af haven.