DSCN3702
Den overlevende yacon

Denne vinter har jeg haft problemer med at få yacon til at overvintre i bunden af spisekammeret. Det er dog lykkedes at få et enkelt øje på en lille krone til at spire.
Udgangspunktet var en forfærdelig tør yacon krone. Kun for eksperimentets skyld forsøgte jeg at plante den.

yacon 2010 2009 og 2008
Sådan overvintrede yacon i (fra venstre) 2010, 2009 og 2008

Den yacon der overvintrede godt (2009) var dyrket i Kirstens have. Det har givet mig noget at tænke over!
Overvintringen i bunden af spisekammeret er tilsyneladende i orden.
Det er nok vækstforholdene der ikke er gode nok i min have, så kronerne begynder at spire inden jeg høster rødderne. De udtørrede spirede kroner kan ses på yacon fra både 2010 og 2008. Jeg tror problemet er manglende vanding i tørre perioden hen over sommeren. Jeg vander ofte først min have, når planterne viser tegn på vandmangel. Jeg vil i år vande min ene yacon, også selv om den ikke hænger med bladene.