DSCN3681
Skalotteløg “Læsøstammen” og kikært “Assyriska bruna kikärter från Besvirino byn”

Så kom de første frø og løg i jorden. Både skalotteløg og kikærter er utålmodige efter at komme i jorden. Hvis man venter bliver skalotteløgene mindre, og kikærterne mugner i bælgene. Men jorden er ikke glad for at jeg tramper rundt derude. Den vintervåde tunge lerjord får hurtig nykker, og bliver plastisk som pottemagerler. Sker det, så får rødder og regnorme svært ved at trænge igennem jorden. Derfor er jeg meget forsigtig når jeg træder på jorden i det tidlige forår. Og jeg vover ikke at grave, jeg nøjes med at kratte lidt op i den, så jeg akkurat kan få frø og sætteløg ned på plads.

Om Læsøstammen af skalotteløg ved jeg følgende:
I 1946 kom de første sætteskalotter til Læsø. Det var havebrugskonsulent Gylling som kendte Læsø og dens sandede jord og også kendte ejeren af gården ‘Juelsminde’ hvor de første sætteskalotter blev sat.
Det blev stor succes og i løbet af få år blev skalotterne fra ‘Juelsminde’ dyrket på hele Læsø i større eller mindre mængder. I 1948 købte en gårdejer ved navn Axel Andersen sine sætte skalotter hos ‘Juelsminde’. Fra Axel Andersen købte Tage Larsen i 1975 600 kg sætteskalotter, som han har dyrket lige siden. Det specielle ved dyrkningen på Læsø er, at resten af landet skulle sende skalottehøsten ind centralt, hvorefter næste års sætteløg kom retur. De blev altså blandet fra hele landet. Her blev kun Læsø undtaget, pga. fragtomkostningerne. Læsø-stammen er altså den eneste rene “uforurenede” stamme i Danmark.

Mine “Læsøstammen” har jeg fra Tage Larsen. Tidligere har jeg dyrket “Kartoffelløg fra Læsø”. Det er et skalotteløg Frøsamlerne har fået fra SESAM i Sverige. Et af deres medlemmer har haft det med hjem fra Læsø engang. Sandsynligvis er det samme stamme af skalotteløg, men vi ved det ikke! Jeg valgte at skifte til Tage Larsens stamme, da hans skalotter går i lige linie tilbage til gården på Læsø, hvor skalotteeventyret begyndte.

Kroghs skalotteløg” har jeg også sat i dag. De kom dog ikke med på billedet.

Kikærter er lette at dyrke i Danmark, MEN det er svært at få gode frø ud af det 😦
Når frøene er ved at modne af i efteråret, så mugner næsten alle frø. I flere år fik jeg ikke flere frø, end jeg lagde i jorden. Efter jeg er begyndt at så dem sidst i marts har jeg mere held med dem. Men det er endnu ikke et stort udbytte jeg får.
Assyriska bruna kikärter från Besvirino byn” har jeg fået af en flygtning i Sverige. Han er med familien flygtet fra en bjerglandsby Besvirino i det sydøstlige Tyrkiet. Indbyggerne er assyrisk kristne, og kommet i klemme mellem tyrkerne og kurderne, der ligger i konflikt. Hvis tyrkerne troede på deres statsdannelse, så ville de give plads til at kurderne kunne udfolde deres kultur, og så ville de andre mindretal nok få langt bedre forhold – og tyrkerne selv ville få bedre forhold 🙂

onion1482
Skalotteløg (Allium cepa var. ascalonicum) Kartoffelløg fra Læsø

For ti dage siden høstede jeg skalotteløg, da de fleste toppe var væltet. Jeg kigger på rødderne, når jeg høster løg. Når rødderne ikke mere er saftspændte, men lidt slatne, er løgene på vej ind i sommerhvilen. Det underbygger min beslutning om at høste.

Oppe af jorden lægger jeg dem på net – i dette tilfælde en stol – fem dage i solen. Nu ligger de så i skuret og tørrer færdigt. På et tidspunkt i august flytter jeg dem ind i bunden af viktualierummet, hvor de ligger tørt og passende varmt, tilgængeligt fra køkkenet, og dog af vejen.

De gamle danske skalotteløg er lette at dyrke og er lette at opbevare. Men de bliver ikke så store som almindelige løg, det kan den finere smag dog nok råde bod på i mange retter.

Kartoffelløg fra Læsø er et skalotteløg, som et svensk medlem af SESAM har indsamlet på læsø. Skelnen mellem skalotteløg og kartoffelløg er ikke klar, i Danmark kalder vi normalt denne type for skalotteløg. Jeg dyrker også Kroghfamiliens skalotteløg, som Kroghfamilien har dyrket mindst siden 1970’erne. Det er et skalotteløg der kan blive større end de fleste andre skalotter.

Forskningscenter Årslev har en samling af danske skalotteløg.