DSCN7032
Frost på svaleurt, Chelidonium majus

I går morges var der igen frost om morgenen. Nu håber jeg det er slut indtil oktober.
Jeg synes disse iskrystaller var utroligt lange og smukke. Jeg lagde også mærke til, at krystallerne vokser forskelligt på de forskellige plantearter. På matrem lige ved siden af var krystallerne alle bitte små.

DSCN2529
Hulrodet lærkespore Corydalis cava

Pludselig fik jeg øje på den, der mellem mine iris. Mit gamle ønske om en hulrodede lærkespore i haven var pludseligt opfyldt, uden at noget menneske havde løftet en finger! Jeg kender den fra skovene, hvor den nogle steder dækker skovbunden her i april. Den kan vist ikke spises, men den glæder mig inderligt 🙂 – så ukrudt kan det ikke være.
Det er et af de øjeblikke den dovne havemand får løn som fortjent!

Mange mener man bør fortage en jordbundsanalyse, og i princippet kan jeg kun give dem ret. Jeg synes dog nok jeg ved hvad min jord mangler, nemlig en bedre struktur, dybere muldlag og flere regnorme. Derfor sparer jeg pengene, og studerer i stedet mit ukrudt. Det flerårige ukrudt siger noget om jorden da det etablerede sig. Det enårige ukrudt er bedre til at sige noget om jordens aktuelle tilstand. Man skal ikke ud og studere hver eneste ukrudtsart, men blot bestemme hvilke arter der er (køkken)havens vigtigste ukrudtsarter.
Wikipedia har jeg fundet nedenstående tabel:

Ph er surhedsgrad, hvor 7 er neutral jord
Lv er ledningsværdi. Salte, f.eks. fra NPK, øger jorden evne til at led en elektrisk strøm.
Indikatorværdierne er udtryk for de forhold, som arten statistisk set foretrækker. Tallene udtrykker en placering på hver deres 9-trins skala, og de vises altid i samme rækkefølge: Lys, temperatur, havnærhed/kontinentalitet, fugtighed, syre/base, kvælstof. Hvis værdien angives med et “x”, betyder det, at arten ikke reagerer på forskelle inden for denne miljøfaktor.

Plantenavn pH lv Jordtype Gødningsstoffer Indikatorværdier
Ager-Stedmoderblomst lavt pH lav lv lavt Ca-tal 6; 5; x; x; x; x
Ager-Tidsel humusfattig jord 8; 5; x; x; x; 7
Almindelig Spergel < 6,5 lav lv sandjord, humusrig jord 6; 5; 3; 5; 3; 6
Almindelig Stedmoderblomst < 6,5 sandjord lavt P-tal 7; x; x; 4; x; x
Almindelig Svinemælk 6-7 7; 6; x; 4; 8; 8
Almindelig Kvik lave P- og Mg-tal 7; 6; 7; x; x; 7
Bølget Bunke lavt pH lav lv lavt N-tal 6; x; 2; x; 2; 3
Enårig Rapgræs høj lv højt K-tal 7; x; 5; 6; x; 8
Almindelig Fuglegræs højt K-tal 6; x; x; x; 7; 8
Glat Vejbred humusrig jord 8; x; x; 5; x; 6
Grå-Bynke < 6,5 7; 6; x; 6; x; 8
Gul Anemone humusrig jord højt N-tal
Gul Okseøje < 6 7; 6; 2; 5; 5; 5
Hedelyng lavt N-tal 8; x; 3; x; 1; 1
Hejrenæb < 7 lav lv humusfattig jord
Almindelig Humle humusrig jord højt N-tal 7; 6; 3; 8; 6; 8
Hvidmelet Gåsefod lav lv lavt Mg-tal x; x; x; 4; x; 7
Krumhals sandjord
Lav Ranunkel høj lv humusrig jord højt Mg-tal 6; x; x; 7; x; 7
Liden Nælde 6,5-7 højt N-tal 7; 6; x; 5; x; 8
Mark-Forglemmigej < 6 lav lv
Mark-Ærenpris < 7 lav lv
Rød Arve højt pH høj lv lerjord, humusfattig jord højt Mg-tal 6; 6; 3; 5; x; 6
Rød Tvetand højt pH høj lv lerjord højt P-tal
Rødknæ lav lv sandjord, kalkfattig jord lavt P-tal 8; 5; 3; 3; 2; 2
Snerle-Pileurt lavt pH lav lv humusfattig jord lave K- og Mg-tal
Sort Natskygge højt pH høj lv lerjord 7; 6; 3; 5; 7; 8
Stor Nælde humusrig jord højt N-tal x; x; x; 6; 7; 9
Storkronet Ærenpris højt pH høj lv lerjord, humusfattig jord høje Ca- og P-tal
Svine-Mælde højt pH høj lv lerjord
Vej-Pileurt humusfattig jord 7; 6; x; 4; x; 6

Tabellen stammer fra Wikipedia.

I min køkkenhave har jeg især enårig rapgræs (7; x; 5; 6; x; 8), lav ranunkel (6; x; x; 7; x; 7) og almindelig fuglegræs (6; x; x; x; 7; 8).
Til at tolke tallene kan jeg bruge økologiske indikatorværdier for planter i Mellemeuropa
Hvis jeg så udregner gennemsnitsværdierne får jeg:

Lys 6,3 som ligger et sted mellem: Halvskygge- til halvlysplante: mellem 5 og 7, sjælden ved mindre end 20% rl. og Halvlysplante: mest i fuldt lys, men også i skygge 30% rl.

temperatur x, mit ukrudt indikerer altså ikke noget om temperatur

havnærhed/kontinentalitet 5, Gennemsnitlig

fugtighed 6,5, Viser fugtighed, hovedudbredelse på godt gennemfugtede, men ikke våde steder

syre/base 7, Viser svagt syreindhold til svagt baseindhold, aldrig på stærkt sure steder
Kun alm. fuglegræs indikerer noget om syre/base. Der vokser dog også en del svinemælk, som er den stærkeste indikator for base, så mon ikke det bekræfter min oplevelse af en kalkrig jord.

kvælstof 7,7, Viser lidt til meget kvælstofrige steder.

Der er iøvrigt indikation for rigeligt kalium og magnesium, og nok så vigtigt, der er ingen indikator for lave værdier af fosfat.

Efter denne analyse mener jeg mig bekræftet i min antagelse af, at min jord har et fornuftigt indhold af næringsstoffer, og jeg ser ingen grund til at investere i en kemisk jordanalyse.

Men har du en anden mening håber jeg du vil skrive en kommentar, klik på “comments” oppe under postens overskrift.


Flattr this